பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 190 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ‘மேம்பாட்டுப் படிப்புகள்’
சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ‘மேம்பாட்டுப் படிப்புகள்’
அமைந்துள்ள கல்வி / பல வகையான படிப்புகள்
பார்வையற்றவர்களுக்கு தொழிற்பயிற்சி
தேசிய பார்வையற்றோர் நல மையம் இந்தியாவில் உத்தரகாண்டை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழ்நாடு சென்னையில் மண்டல பயிற்சி மையமாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இம்மையம் பார்வையற்றோர்களுக்காக கீழ்காணும் தொழிற்பயிற்சிகளை நடத்துகின்றது.
அமைந்துள்ள கல்வி / பயனுள்ள செய்திகள் மற்றும் தொடர்புகள்
அகில இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில்
அகில இந்தியத் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கவுன்சில்
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா
பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
இந்திய மருத்துவ மத்திய கவுன்சில் (சிசிஐஎம்)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
மத்திய ஹோமியோபதி கவுன்சில் (சிசிஎச்)
மத்திய ஹோமியோபதி கவுன்சில் (சிசிஎச்) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ)
பல் மருத்துவக் கவுன்சில் (டிசிஐ) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
தொலைநிலைக் கல்விக் கவுன்சில் (டிஇசி)
தொலைநிலைக் கல்விக் கவுன்சில் (டிஇசி)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் கவுன்சில் (ஐசிஏஆர்)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் (ஐஎன்சி)
இந்திய நர்சிங் கவுன்சில் (ஐஎன்சி)
அமைந்துள்ள கல்வி / கல்வி சார்ந்த நிறுவனங்கள் / தொழிற்கல்வி கவுன்சில்கள்
Back to top