பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 70 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
தாய்ப்பாலூட்டுதலில் பிரச்சினைகள்
தாய்ப்பாலூட்டுதலில் பிரச்சினைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி?
தாய்ப்பாலை சேமித்து வைப்பது எப்படி என்பது பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
தாய்ப்பால் அதிகரிக்க சித்த மருத்துவம்
தாய்ப்பால் அதிகரிக்க சித்த மருத்துவம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / தாய்ப்பால்
கருவிலேயே குழந்தையை ஊட்டமாக வளர்க்க வழிமுறைகள்
கருவிலேயே குழந்தையை ஊட்டமாக வளர்க்க வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / குழந்தைகள் உடல்நலம் / குழந்தை வளர்ப்பு
பிரசவத்திற்கு பின் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்
இங்கு பிரசவம் முடிந்த பெண்கள் சாப்பிட வேண்டிய முக்கிய உணவுகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
பாலியல் தொற்றுநோய்கள்
பாலியல் தொற்றுநோய்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / பால்வினை நோய் மற்றும் இனப்பெருக்க மண்டல நோய்
மெனோபாஸ் பிரச்சினை - எதிர்கொள்ளும் வழிகள்
மெனோபாஸ் பிரச்சினையை எதிர்கொள்ளும் வழிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிசுவின் இதயத்தைப் பாதுகாப்பது எப்படி?
கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் இதயத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
தாய், சிசுவிற்கு உதவும் மூச்சுபயிற்சி
தாய், சிசுவிற்கு உதவும் மூச்சுபயிற்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துதல்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
Back to top