பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 382 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிக்ஸ் பேக் வைக்க உதவும் உடற்பயிற்சிகள்
சிக்ஸ் பேக் வைக்க உதவும் உடற்பயிற்சிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
உடலுக்கும் மனதிற்கும் உற்சாகம் தரும் ஜும்பா பயிற்சி
உடலுக்கும் மனதிற்கும் உற்சாகம் தரும் ஜும்பா பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
தொடைப்பகுதி கொழுப்பை கரைக்கும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
தொடையின் பக்கவாட்டு தசையை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி
தொடையின் பக்கவாட்டு தசையை வலுப்படுத்தும் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
இரத்த கொதிப்புள்ளவர்கள் செய்ய வேண்டிய பயிற்சிகள்
இரத்த கொதிப்புள்ளவர்கள் செய்ய வேண்டிய பயிற்சிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாய் இயங்கிட எளிய பயிற்சிகள்
நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாய் இயங்கிட எளிய பயிற்சிகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
இடையின் அளவை குறைக்கும் எளிய உடற்பயிற்சி
இடையின் அளவை குறைக்கும் எளிய உடற்பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
இடுப்பு, மார்பு பகுதிக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் பயிற்சி
இடுப்பு, மார்பு பகுதிக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் பயிற்சி
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
ஸ்ட்ரெச்சிங் பயிற்சிகள்
கழுத்து, தோள்பட்டை, கை, கால், இடுப்பு பகுதிக்கான ஸ்ட்ரெச்சிங் பயிற்சிகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
படபடப்பை குறைக்கும் சுவாசப் பயிற்சிகள்
யோகாசனப் பயிற்சிகளுக்கு முன்பு செய்யப்படும் சுவாசப் பயிற்சிகள் உங்கள் படபடப்பைக் குறைக்கும். இந்தப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும்போது நம் உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தின் அசைவையும் உணர முடியும்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / உடற்பயிற்சிகள்
Back to top