பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 70 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
பெண்களின் ஆரோக்கியம்
பெண்களின் ஆரோக்கியம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
கருப்பைத்திசுக்கட்டி
கருப்பைத்திசுக்கட்டி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பனிக்குடம் உடைதல் – அறிகுறிகளும் மருத்துவ முறையும்
பனிக்குடம் உடைதல் – அறிகுறிகளும் மருத்துவ முறையும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
பிரசவத்தின் படிமுறைகளும் பிறப்பின் வழிமுறைகளும்.
பிரசவத்தின் படிமுறைகளும் பிறப்பின் வழிமுறைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டியவைகள்
கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டி குறிப்புகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
இளம் தாய்மார்களுக்குத் தேவையான லேகியங்கள்
இளம் தாய்மார்களுக்குத் தேவையான லேகியங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / பெண்களுக்கான உடல்நலத் தகவல்கள்
தாய், சிசுவிற்கு உதவும் மூச்சுபயிற்சி
தாய், சிசுவிற்கு உதவும் மூச்சுபயிற்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துதல்
பிறக்கப் போகிற குழந்தையின் பார்வைத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அறிவுரைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
கருப்பையை பலப்படுத்த வேண்டிய முறைகள்
கருப்பையை பலப்படுத்த வேண்டிய முறைகளை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / பெண்கள் உடல்நலம் / கர்ப்ப சுகாதாரம்
மகிழ்ச்சியான கர்ப்ப காலத்திற்கு மரபு மருத்துவம்
கர்ப்ப காலத்திற்கு ஏற்ற மரபு மருத்துவம் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / மருத்துவ முறைகள் / மரபு மருத்துவம்
Back to top