பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 94 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
எண்ணெய் பசை சருமம் கொண்டவர்களுக்கான உணவு முறை
இங்கு எண்ணெய் பசை சருமத்தினர் சாப்பிட வேண்டியவைகள் மற்றும் சாப்பிடக்கூடாதவைகள் என்னவென்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
சோடா உப்பு சருமத்திற்கு செய்யும் பலன்
சோடா உப்பு சருமத்திற்கு செய்யும் பலன்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / உணவு பொருட்களும் அதன் நன்மைகளும்
சப்போட்டா - நடவுமுறையும் மகசூலும்
சப்போட்டா நடவுமுறையும் மகசூலும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / / பழப் பயிர்கள் / சப்போட்டா
சருமத்தில் உள்ள மருக்களை போக்க உதவும் இயற்கை பொருட்கள்
சிலருக்கு சருமத்தில் ஆங்காங்கு மருக்கள் இருக்கும் சருமத்தில் உள்ள தழும்புகளை போக்குவதற்கான குறிப்புகள்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
சருமத்தை சுத்தமாக்கும் சர்க்கரை
சருமத்தை சுத்தமாக பராமரிப்பதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
சருமத்தை சுத்தமாக வைக்க குறிப்புகள்
சருமத்தை சுத்தமாக வைக்கும் குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
சருமத்தை அழகாக்கும் குறிப்புகள்
வெயிலின் தாக்கத்தை சமாளிப்பதற்கான மருத்துவம் குறித்து இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
சருமம் மென்மையாக வழிமுறைகள்
சருமம் மென்மையாகவும், பளபளப்பாகவும் இருக்க வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / ஆரோக்கியக் குறிப்புகள் / அழகுக் குறிப்புகள்
சித்த மருத்துவ அழகுக் குறிப்புகள்
முகத்தில் அழகு பெற படித்து பயன்பெறவும்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / ஆயுஷ் / சித்த மருத்துவம்
சிப்பி மற்றும் பால் காளான் வளர்ப்பு சாகுபடி
சிப்பி மற்றும் பால் காளான் வளர்ப்பு சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
Back to top