பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
உங்கள் அடிப்படைக் காரணங்களை ஒத்துப் போகும் 37 உருப்படிகள்
முடிவுகளை வடிகட்டி
உருப்படியின் வகைபுதிய உருப்படிகள்-ஆண்டிலிருந்துவரிசைப்படுத்து சம்பந்தம் · நாள் (புதியது முதலில்) · அகரவரிசைப்படி
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும்
சிறுநீரக பாதையில் அடைப்பும் அதனால் வரும் சிறுநீரக செயலிழப்பும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக சதை துணுக்கு (KIDNEY BIOPSY) பரிசோதனை
சிறுநீரக சதை துணுக்கு (KIDNEY BIOPSY) பரிசோதனை பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் முறைகள்
சிறுநீரக செயலிழப்பை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறியும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக செயலிழப்பில் வரும் இரத்த சோகையும் அதன் சிகிச்சையும்
சிறுநீரக செயலிழப்பில் வரும் இரத்த சோகையும் அதன் சிகிச்சையும் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக இரத்தக் குழாய்களுக்கான ஆஞ்சியோகிராம்.
சிறுநீரக இரத்தக் குழாய்களுக்கான ஆஞ்சியோகிராம் பற்றிய குறிப்புகள்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக கற்கள் அறிகுறிகள்
சிறுநீரக கற்கள் பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / நோய்கள் / சிறுநீரகம்
சிறுநீரக கல்லை குணமாக்கும் வீட்டு வைத்தியம்
சிறுநீரக கல்லை குணமாக்கும் வீட்டு வைத்தியம்
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிறுநீரக நோய்களை எப்படி தடுப்பது
சிறுநீரக நோய்கள் வராமல் தடுப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய அடிப்படை தகவல்கள்
சிறுநீரக நுண்தமணி அழற்சி
சிறுநீரக நுண்தமனி அழற்சி-(க்ளோமெருலோநெப்ரைடிஸ் – Glomerulonephritis) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
சிறுநீரக நுண்ணொலி கதிர் வரை படம் KIDNEY ULTRASOUND SCAN
சிறுநீரக வியாதிகளுக்கு செய்யப்படும் சிறுநீரக நுண்ணொலிக் கதிர் வரைபடம் (Ultrasound Scan - ஸ்கான்) பற்றிய தகவல்.
அமைந்துள்ள உடல்நலம் / / சிறுநீரகம் / சிறுநீரகம் பற்றிய குறிப்புகள்
Back to top