பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண் இடுபொருட்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வேளாண் இடுபொருட்கள்

விதைகள், கரிம மற்றும் கனிம உரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவசாய உள்ளீடுகளை தயாரித்தல் மற்றும் கையாளுதல் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன

விதைகள்
கிடைக்கக்கூடிய தரமான விதைகள் மற்றும் பல்வேறு விதை நேர்த்தி முறைகள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உரம்
உயிர் உரங்கள் மற்றும் இயற்கை உரங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பூச்சிக் கொல்லிகள்
இயற்கை மற்றும் இரசாயண பூச்சிக் கொல்லிகள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
HDPE/PP பைகள் தயாரிப்பதற்கான வரம்பு உயர்த்தப்பட்டது
முடக்கநிலை காரணமாக சணல் ஆலைகள் மூடப்பட்டதை அடுத்து உணவு தானியங்களை மூட்டைகளில் நிரப்புவதற்கான பிரச்சினையை சமாளிக்க HDPE/PP பைகள் தயாரிப்பதற்கான வரம்பை 1.80 லட்சம் பேல்களில் இருந்து 2.62 லட்சம் பேல்களாக ஜவுளி அமைச்சகம் உயர்த்தியது.
Back to top