பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

விதைகள்

கிடைக்கக்கூடிய தரமான விதைகள் மற்றும் பல்வேறு விதை நேர்த்தி முறைகள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

விதையின் அடிப்படை
விதையின் அடிப்படை தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதை நேர்த்தி
விதை நேர்த்தி செய்வதால் உண்டாகும் பலன்கள் மற்றும் செய்முறைகள் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
விதை சுத்திகரிப்பு
விதை சுத்திகரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
விதைத் தரக் கட்டுப்பாடு
விதைத் தரக் கட்டுப்பாடுப் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதைச்சான்று
விதைச் சான்றளிப்பை பற்றிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள்
விதைச்சேமிப்பு கொள்கலன்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
சேமிப்புக் காரணிகள்
சேமிப்புக் காரணிகள் பற்றி இங்கு விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
விதை உற்பத்தி
பயிர்களில் தரமான விதை உற்பத்தி முறைகள் பற்றி இங்கு காணலாம்.
விதை கிராமம்
விதை கிராமம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன
விதைப் பெருக்கம்
விதைப் பெருக்கம் பற்றிய விவரங்கள் இங்கு காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top