பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

இயற்கை உரம்

இயற்கை உரங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மண்புழு உரம்
மண் புழு உரத்தின் தொழில்நுட்ப முறைகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்த செய்திகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மக்கு எரு உத்திகள்
மக்கு எரு உத்திகள் பற்றிய குறிப்புகள்
உயிர் உரங்கள்
உயிர் உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதர இயற்கை உரங்கள்
இதர இயற்கை உரங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top