பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

இதர இயற்கை உரங்கள்

இதர இயற்கை உரங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தசகாவ்யா
தசகாவ்யா தயாரிப்பு முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பஞ்சகவ்யம்
பயிர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விளங்கும் பஞ்சகவ்யத்தைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
காசில்லாமல் கிடைக்கும் இயற்கை உரம்
இயற்கை உரம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
கொம்பு சாண உரம் தயாரிப்பு
கொம்பு சாண உரம் தயாரிப்பு முறை மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள்
வீட்டு செடிகளை வளமாக்கும் இயற்கை உரங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
E.M. திறன்மிகு நுண்ணுயிரி
E.M. திறன்மிகு நுண்ணுயிரி பற்றின குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜீவாமிர்தம்
ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயாரிப்பது? என்பது பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கை உரமும், விளைச்சலைத் தடுக்கும் பூச்சிகளை அழிக்கும் வழிமுறைகளும்
இயற்கை உரமும், விளைச்சலைத் தடுக்கும் பூச்சிகளை அழிக்கும் வழிமுறைகளும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top