பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மண்புழு உரம்

மண் புழு உரத்தின் தொழில்நுட்ப முறைகள் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்த செய்திகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மண்புழு உரம் தயாரிப்பு நிலையம்
மண்புழு உரம் தயாரிப்பு நிலையம் பற்றிய குறிப்புகள்
மண்புழு உரத்தின் நன்மைகள்
மண்புழு உரம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்புழு உயிர் உர தொழில்நுட்பம்
மண்புழு உயிர் உர தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்புழு உரம் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்கள்
இயற்கை வேளாண்மைக்காக பண்ணையில் மண் புழு உரம் தயாரிக்கும் நுட்பம் பற்றி இந்த தலைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சில்பாலின் முறை மண்புழு உரத்தயாரிப்பு
சில்பாலின் முறை மண்புழு உரத்தயாரிப்பு குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாட்டுச் சாணத்திலிருந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறையும் பயன்களும்
மாட்டுச் சாணத்திலிருந்து மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறையும் பயன்களும் பற்றி இங்கு விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண்புழுக்களின் இயல்பு
மண்புழுக்களின் இயல்பு குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
வர்த்தகரீதியில் மண்புழு உர உற்பத்திக்கான வழிமுறைகள்
வர்த்தகரீதியாக மண்புழு உரம் தயாரிப்பது குறித்து வேளாண் துறை அளித்துள்ள ஆலோசனைகளை இங்கு காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top