பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் அழிந்து வரும் கடல் வளம்

எதிர்கால கடல் வளம் பற்றிய விவாதங்களை இங்கு பதிவு செய்யலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 1 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
புவி வெப்பமயமாதலால் பாதிக்கப்படும் கடல் வளம் by Bhavani No replies yet Bhavani January 29. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top