பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் இயற்கை உரம் தயாரிப்பு

இயற்கை உரம் தயாரித்தல் பற்றி இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 2 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
மன்புழு உரம் by இர.சரவணன் No replies yet இர.சரவணன் July 20. 2018
தேமோர்க் கரைசல் by சங்கர் No replies yet சங்கர் June 27. 2018
நெவிகடிஒன்
Back to top