பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் தீவன மேலாண்மை

கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை குறித்து இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 2 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
கால்நடைகளுக்கு ஏற்ற தீவனம் by தினகரன் 1 ஆர்ட்ஸ்கிங்சன் October 27. 2017
தீவன அளவு by அ.கஜனராஜ் No replies yet அ.கஜனராஜ் May 10. 2017
நெவிகடிஒன்
Back to top