பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் பண்ணை இயந்திரவியல்

உழவு கருவிகள் குறித்த சந்தேகங்களை இங்கு கலந்துரையாடலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 3 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
உழவுக் கருவிகள் by TASNA 1 Anonymous User November 28. 2016
கலைசெதுக்கும் உவு கருவி கையாயியக்க by Anonymous No replies yet Anonymous August 06. 2016
சொட்டு நீர் பாசனம் by TASNA No replies yet TASNA August 04. 2016
நெவிகடிஒன்
Back to top