பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்

மன்றம் விவசாய நிலங்கள்

விவசாய நிலங்களின் அளவு முன்பைக் காட்டிலும் தற்போது குறைந்து கொண்டு வருகிறது. அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கலாம்.

இந்த மன்றத்தில் 3 விவாதங்கள் தொடங்கியது.

நடந்து கொண்டிருக்கும் விவாதங்களில் பங்குபெறவோ அல்லது புதிய விவாதங்களை ஆரம்பிக்கவோ கீழ்க்கண்டவற்றில் பொருத்தமான மன்றத்தை தேர்வு செய்யவும்.

விவாத தலைப்புகள் விவாதத்தை துவக்கியவர் பதில்கள் சமீபத்திய பதில்கள்
விவாசாய இடத்திற்க்கு பொதுவழிபாதை பெறுதல் by கே.கோவிந்தராசு மேனாட்ராயன்விடுதி 1 P.ALAGUDURAI June 12. 2019
விவசாயம் நம் நாட்டிற்கு முதுகெலும்பு by rthiruu@yahoo.com No replies yet rthiruu@yahoo.com February 07. 2019
இளைஞர்களிடத்தில் விழிப்புணர்வு by Anonymous 2 விவசாய நிலம்... May 01. 2017
நெவிகடிஒன்
Back to top