பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / அரசு திட்டங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

அரசு திட்டங்கள்

விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடி மற்றும் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான அரசு திட்டங்கள் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

பயிர்கள் தொடர்பானவை
வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை தொடர்பான இந்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன
கால்நடை பராமரிப்பு & கோழி வளர்ப்பு தொடர்பானவை
கால்நடை மற்றும் கோழிப்பண்ணை தொடர்பான இந்திய அரசின் திட்டங்கள் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன
கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு தொடர்பானவை
கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான தேசிய அளவிலான திட்டங்கள் பற்றி இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன
தீவனப் பயிர் மேம்பாட்டுத் திட்டம்
தீவனப் பயிர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
விவசாயிகளுக்கு அரசு வழங்கும் சலுகைகள்
விவசாயிகளுக்கு அரசு வழங்கும் சலுகைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
ஆராய்ச்சி மண் வள அட்டை அறிமுகம்
மகசூல் அதிகரிக்கப் புதுமைத் திட்டம் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
காரீஃப் பருவத்துக்கான காப்பீட்டுத் திட்டம்
காரீஃப் பருவத்துக்கான காப்பீட்டுத் திட்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத் திட்டம்
ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத் திட்டம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
மாநில அரசின் திட்டஙகள்
மாநில அரசின் திட்டஙகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள்
சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாக்கும் நன்னெறி மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top