பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்

பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்

விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த துறைகள் தொடர்பான பல்வேறு வலைத்தளங்கள் மற்றும் இணையதளங்களின் இணைப்புகளை வழங்குகிறது

கரும்பு சாகுபடியில் ஆட்செலவைக் குறைக்கும் வழி முறைகள்
கரும்பு சாகுபடியில் ஆட்செலவைக் குறைக்கும் வழி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸ் பயன்பாடு
சூடோமோனாஸ் ப்ளோரசன்ஸை கொண்டு பயிர்களை தாக்கும் நோய்கள், பூச்சிகள் மற்றும் நூற்புழுக்களை மேலாண்மை செய்தல் பற்றிய இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
எலிகளும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும்
எலிகளும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காய்கறிகளில் எஞ்சிய நஞ்சினை நீக்குவதற்கான காரணிகளை ஆய்ந்தறிதல்
காய்கறிகளில் எஞ்சிய நஞ்சினை நீக்குவதற்கான காரணிகளை ஆய்ந்தறிதல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் நூற்புழுக்களும் பொருளாதார சேத நிலையும்
பயிர் நூற்புழுக்களும் பொருளாதார சேத நிலையும் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் பாதுகாப்பில் உள்நாட்டு தொழில் நுட்பங்கள்
பயிர் பாதுகாப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் உள்நாட்டு தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடிப்பட்ட கம்பு சாகுபடியும் நேரடி விதைப்பு முறையும்
ஆடிப்பட்ட கம்பு சாகுபடியும் நேரடி விதைப்பு முறையும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
திருந்திய நெல் சாகுபடி - நாற்றங்கால் தயார் செய்தல்
திருந்திய நெல் சாகுபடி என்னும் ஒற்றை நாற்று நடவு முறைக்கான ஆலோசனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய சீரக சம்பா நெல் ரகம் விஜிடி -1
புதிய சீரக சம்பா நெல் ரகமான விஜிடி -1 பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூன்று பட்டங்களுக்கும் ஏற்ற சோயா மொச்சை சாகுபடி
மூன்று பட்டங்களுக்கும் ஏற்ற சோயா மொச்சை சாகுபடி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top