பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயிர்கள் தொடர்பானவை

வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை தொடர்பான இந்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன

தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டம்
தேசிய உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதன் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய தோட்டக்கலை திட்டம்
இத்தலைப்பில் தேசிய தோட்டக்கலை திட்டம் தொடர்புடைய பல்வேறு வளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மண் வள மேலாண்மைக்கான தேசிய திட்டம்
மண் வள மேலாண்மைக்கான தேசிய திட்டத்தின் அங்கங்களை இங்கு விவரித்துள்ளனர்.
நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்த்துதல்
இத்தலைப்பில் திறந்தவெளி கிணறுகள் மூலம் செயற்கை முறையில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவது குறித்து விவரித்துள்ளனர்.
விதைகளுக்கு உதவித் தொகை
விதைகளுக்கான உதவித் தொகை அளிக்கும் இந்திய அரசாங்கத் திட்டங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகளுக்கான தேசிய கொள்கை - 2007
விவசாயிகளுக்கான தேசிய கொள்கையின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் காப்பீடு திட்டம்
பயிர் காப்பீடு திட்டம் பற்றி இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 100% மானியம்
சொட்டு நீர்ப்பாசனம் அமைக்க பரப்பு வரம்பு நீக்கப்பட்டதன் தகவல் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள்
தோட்டக்கலைத்துறைத் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்.
நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசியத்திட்டம் (NMSA)
நீடித்த வேளாண்மைக்கான தேசியத்திட்டம் (NMSA) பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top