பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை பராமரிப்பு

ஆடு, மாடு, எருமை, முயல் மற்றும் பன்றி ஆகயவற்றின் வர்த்தகரீதியான உற்பத்தியை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள்
கால்நடைகளை தாக்கும் கோமாரி நோயின் அறிகுறிகள் பற்றிய தகவல்.
எருமை வளர்ப்பு
எருமை வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
மழை காலங்களில் நாட்டுக் கோழி குஞ்சுகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்
மழை காலங்களில் நாட்டுக் கோழி குஞ்சுகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி கூறியுள்ளனர்.
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகள் பராமரிப்பு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டு மாட்டினங்கள்
நாட்டு மாட்டினங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்.
கறவை மாடுகளில் நஞ்சுக் கொடி தங்குதலும், தவிர்க்கும் வழிகளும்
கறவை மாடுகளில் நஞ்சுக் கொடி தங்குதலும், தவிர்க்கும் வழிகளும் பற்றிய குறிப்புகள்.
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள்
கால்நடைகளுக்கான முதலுதவிகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
தூய்மையான பால் உற்பத்திக்கான வழிமுறைகள்
தூய்மையான பால் உற்பத்திற்கான வழிமுறைகள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கன்று பராமரிப்பு
கன்று பராமரிப்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கறவை மாடு வளர்ப்பவர்களிடையே உள்ள தவறான கருத்துக்கள்
கறவை மாடு வளர்பவர்கள் பெரும்பாலும் ஏழைகளாகவே உள்ளனர். இதில் சிலர் கொண்டுள்ள தவறான கருத்துகளினால் கறவை மாடு வளர்பவர்களிடையே பல தவறான கருத்துகள் பரவி வருகின்றது. இதில் எது சரி என்பதை தெரிந்துகொள்வோம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top