பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை பராமரிப்பு

ஆடு, மாடு, எருமை, முயல் மற்றும் பன்றி ஆகயவற்றின் வர்த்தகரீதியான உற்பத்தியை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடைகள், கோழிகளைத் தாக்கும் உண்ணிகள்
கால்நடைகள், கோழிகளைத் தாக்கும் உண்ணிகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பாலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
பாலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வண்ண இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு
வண்ண இறைச்சி கோழி வளர்ப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும்
மாடுகளை தாக்கும் உருண்டைப் புழுக்களும், தடுப்பு முறைகளும் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கோடைக்கலத்திற்கேற்ற கால்நடைநோய்த் தடுப்புமுறைகள்
கோடைக்கலத்திற்கேற்ற கால்நடைநோய்த் தடுப்புமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெப்ப அயர்ச்சியால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தடுப்புமுறைகளும்
வெப்ப அயர்ச்சியால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளும் தடுப்பு முறைகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள்
வறட்சிப் பகுதிகளுக்கேற்ற தீவனப் பயிர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய்
கால்நடைகளில் ஏற்படும் கோடைக்கால மடிநோய் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
காட்டுப்பன்றி மனித மோதல்களைத் தடுக்கும் பாரம்பரிய வழிமுறை
காட்டுப்பன்றி மனித மோதல்களைத் தடுக்கும் பாரம்பரிய வழிமுறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
மடிநோய் பாதிப்பு மேலாண்மை முறைகள்
கறவை மாட்டுப்பண்ணைகளில் மடிநோய் பாதிப்பு மேலாண்மை முறைகள் மேற்கொள்வதைப் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top