பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை மற்றும் எருமை வளர்ப்பு

மாடுகள் மற்றும் எருமை மாடுகளின் வர்த்தகரீதியான விவசாயம் மற்றும் விஞ்ஞான முகாமைத்துவம் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடை இனங்கள்
பால் பண்ணை, பாரம் இழுப்பு மற்றும் இரட்டை நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் மாடுகள் மற்றும் எருமை மாடுகளின் சுதேச மற்றும் அயற்பண்புள்ள இனங்களை இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
வீட்டு மேலாண்மை
கறவை மாடுகளின் வீடமைப்பிற்கான பல்வேறு முறைமைகள், வணிகரீதியான பால் கொட்டகையை நிறுவுவதற்கு தேவையான இடவசதி மற்றும் அது தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள் இந்த தலைப்பில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இனப்பெருக்க மேலாண்மை
இனப்பெருக்க குணங்கள், சினைப்பருவத்தின் பொதுவான அறிகுறிகள், இனப்பெருக்கத்திற்கு ஏற்ற காலம், சினை பரிசோதனை மற்றும் பால் விலங்குகளின் இனப்பெருக்க நிலையை அறிவது பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுகாதார மேலாண்மை
மாடுகளுக்கான தடுப்பூசி அட்டவணை பற்றியும் நோய் மற்றும் அதன் சிகிச்சை முறை பற்றியும் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவனப்பயிர் உற்பத்தி
அவரையம், தானியம் மற்றும் அசோலா உட்பட கறவை மாடுகளுக்கு பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய தீவன பயிர்கள் பற்றி இந்த பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நாட்டுமாடு
நாட்டுமாடுகளின் மகத்துவம் பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கால்நடைகளுக்கு ஒரு எளிய தீவனம்
அசோலாவின் பயன்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பால்பண்ணையின் பொருளாதாரப் பண்புகள்
பால்பண்ணையின் பல்வேறு பொருளாதாரப் பண்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இளம்கன்றுகளில் இறப்பை தவிர்க்க மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்
இளம்கன்றுகளில் இறப்பினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளும் அவற்றை தவிர்ப்பதற்கான மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
மடிநோய் / மடிவீக்க நோய்
மடி நோய் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகளை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
நெவிகடிஒன்
Back to top