பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கன்று பராமரிப்பு

கன்று பராமரிப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்

கன்று ஈனும் போது மாடுகள் மற்றும் கன்றுகள் பராமரிப்பு
கன்று ஈனும் போது மாடுகள் மற்றும் கன்றுகள் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பால் கறப்பதற்கான முக்கிய தேவைகள்
பால் கறப்பதற்கான முக்கிய தேவைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
பிறந்த கன்றுகளின் உடனடி பராமரிப்பு
பிறந்த கன்றுகளை உடனடியாக பராமரிக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top