பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு

செல்லப்பிராணிகள் வளர்ப்பு முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்

கோடைக் காலங்களில் செல்லப் பராணிகளைப் பராமரிக்கும் முறைகள்
கோடைக் காலங்களில் செல்லப் பராணிகளைப் பராமரிக்கும் முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீட்டு விலங்குகள் வளர்ப்பில் கவனிக்க வேண்டியவை
வீட்டு விலங்குகள் வளர்ப்பில் கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நாய் வளர்ப்பு
பெரும்பாலும் செல்லப்பிராணிகளாக வளர்க்கப்படும் நாய் வளர்ப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
செல்லப் பிராணிகளின் நோய்த் தடுப்பு முறைகள்
செல்லப் பிராணிகளின் நோய்த் தடுப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
செல்லப்பிராணிகள் மூலம் மனிதர்களுக்குப் பரவும் நோய்கள்
செல்லப்பிராணிகள் மூலம் மனிதர்களுக்குப் பரவும் நோய்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
செல்லப் பிராணிகளில் ஏற்படும் வலிப்பு நோய்ப் பற்றி ஓர் அலசல்
செல்லப் பிராணிகளில் ஏற்படும் வலிப்பு நோய்ப் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பூனைக்குட்டிகளில் காணப்படும் குணரீதியிலான பிரச்சனைகள்
பூனைக்குட்டிகளில் பொதுவாகக் காணப்படும் குணரீதியிலான பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பறவை வளர்ப்பு
செல்லப்பறவை வளர்ப்பு பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top