பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

பொது மேலாண்மை முறைகள்

பொது மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்

பொதுவான கவனிப்பு மற்றும் மேலாண்மை முறைகள்
பொதுவான கவனிப்பு மற்றும் மேலாண்மை முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.
கன்றுகளுக்கு சீம்பால் அளித்தல்
கன்றுகளுக்கு சீம்பால் அளித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்.
கன்றுகளைத் தாயிடமிருந்து பிரித்தல்
கன்றுகளைத் தாயிடமிருந்து பிரித்தல் பற்றிய குறிப்புகள்.
பண்ணை விலங்குகளை அடையாளம் காணுதல்
பண்ணை விலங்குகளை அடையாளம் காணுதல் பற்றிய குறிப்புகள்.
கொம்பு நீக்கம் செய்தல் அல்லது கொம்பினைத் தீய்த்தல்
கொம்பு நீக்கம் செய்தல் அல்லது கொம்பினைத் தீய்த்தல் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top