பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை

மாடுகள் மற்றும் எருமை மாடுகளுக்கான கொட்டகை அமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்

பண்ணை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்தல்
பண்ணை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடைப் பண்ணையினை வடிவமைக்கும் போது கவனிக்கவேண்டியவை
கால்நடைப் பண்ணையினை வடிவமைக்கும் போது கவனிக்கவேண்டியவை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உற்பத்திக்கு ஏற்றவாறு பண்ணைக்கொட்டகையினை வடிவமைத்தல்
உற்பத்திக்கு ஏற்றவாறு பண்ணைக்கொட்டகையினை வடிவமைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பண்ணைக் கட்டிடங்களின் வரைபடம் தயாரித்தல்
பண்ணைக் கட்டிடங்களின் வரைபடம் தயாரித்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடைக் கொட்டகையின் கட்டிட வடிவமைப்பு
கால்நடைக் கொட்டகையின் கட்டிட வடிவமைப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
கால்நடைக் கொட்டகைகளில் தரை அமைத்தல்
கால்நடைக் கொட்டகைகளில் தரை அமைத்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கொட்டகை அமைப்பது பற்றிய விவரங்கள்
கொட்டகை அமைப்பது பற்றிய விவரங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கன்றுகளுக்கான கொட்டகை
கன்றுகளுக்கான கொட்டகை பற்றிய குறிப்புகள்.
நெவிகடிஒன்
Back to top