பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு / வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வெள்ளாடு & செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு

செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளின் வர்த்தகரீதியான விவசாயம் மற்றும் விஞ்ஞான முகாமைத்துவம் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

செம்மறி & வெள்ளாட்டு இனங்கள்
செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளின் சுதேச மற்றும் அயற்பண்புள்ள இனங்கள், அவற்றின் பண்புகள், பல்வேறு பகுதிகளை ஏற்றுக் கொள்ளுதல், கிடைக்கும் தன்மை போன்றவற்றை இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
வீட்டு மேலாண்மை
வளர்ப்பிற்கான அமைப்புகள், வணிக வளர்ப்பிற்கு தேவையான இடவசதி, வீடமைப்பு முறைகள் போன்றவைப் பற்றி இந்த பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
தீவன மேலாண்மை
செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்ற பல்வேறு தீவனப் பயிர்கள் பற்றியும், அது பல்வேறு வயதில் பின்பற்ற வேண்டிய உணவு அட்டவணைப் பற்றியும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சுகாதார மேலாண்மை
செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளை பாதிக்கும் நோய்கள், அவற்றின் அறிகுறிகள், காரணங்கள், முதல் உதவிகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
இனப்பெருக்க மேலாண்மை
செம்மறி மற்றும் வெள்ளாடுகளுக்கு ஏற்ற பொதுவான இனப்பெருக்க மேலாண்மை நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்
வெள்ளாடு வளர்ப்பின் வழிமுறைகள்
வெள்ளாடு வளர்ப்பின் வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் பல வகையான வெள்ளாட்டு இனங்கள்
வெள்ளாடு இனங்கள் பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கு பெறலாம்.
வெள்ளாடுகளுக்கான தீவனத் தேவை
வெள்ளாடுகளுக்கு எவ்வளவு தீவனம் தேவை என்பது பற்றிய குறிப்புகள்.
ஆடு வளர்ப்பு சிறந்த வாழ்வாதாரம்
ஆடு வளர்ப்பு பற்றி சில ஆலோசனைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆட்டுப்பண்ணை
ஆடு வளர்ப்பு தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top