பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / கால்நடை பராமரிப்பு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கால்நடை பராமரிப்பு

ஆடு, மாடு, எருமை, முயல் மற்றும் பன்றி ஆகயவற்றின் வர்த்தகரீதியான உற்பத்தியை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

கால்நடைத் தீவனத்தில் தாதுப்புகள் மற்றும் உயிர்ச்சத்துகளின் முக்கியத்துவம்
கால்நடைத் தீவனத்தில் தாதுப்புகள் மற்றும் உயிர்ச்சத்துகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காலநிலை மாற்றத்தினால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்
காலநிலை மாற்றத்தினால் கால்நடைகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடைப் பண்ணையாளர்களுக்கான தகவல்
கால்நடைப் பண்ணையாளர்களுக்கான சில தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு
கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு (Animal Husbandry) பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
செம்மறி ஆட்டுக்கிடை - மண் வளத்திற்கான பாரம்பரிய தொழில்நுட்பம்
மண் வளத்தை மேம்படுத்த செம்மறி ஆட்டுக்கிடை போடும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மாடுகளின் இனப்பெருக்க மேலாண்மை
எருமை மாடுகள் மற்றும் பசு மாடுகளின் இனப்பெருக்க மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைக்காலத்தில் கால்நடை பாதுகாப்பு முறைகள்
மழைக்காலத்தில் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top