பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறந்த நடைமுறைகள்

நீடித்த விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடி, விவசாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், விரிவாக்க நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை வழக்கு ஆய்வுகள் வடிவிலும் , நிபுணர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் அனுபவங்கள் வடிவிலும் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன .

நீடித்த விவசாயம்
நிலையான பயிர் சாகுபடியில் மேற்கொள்ளும் பல்வேறு சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி வழக்கு ஆய்வுகள் வடிவில் இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன
மீன் வளர்ப்பில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள்
மீன்பிடி துறையில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றிய வழக்கு ஆய்வுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழக்கு ஆய்வுகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
வேளாண் சார்ந்த தொழில்களின் நடைமுறைகள்
வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
விரிவாக்க நடைமுறைகள்
நீட்டிப்பு நடைமுறைகளில் மேற்கொள்ளும் சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றி இங்கே உயர்த்திக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
விளைநிலங்கள் பற்றாக்குறைக்கு ஒரு தீர்வு
விளைநிலங்கள் பற்றாக்குறை பற்றிய ஒரு பார்வை
லாபம் தரும் மண்ணில்லா மொட்டைமாடி விவசாயம்
மண் இல்லா விவசாய முறையை பற்றிய செயல்விளக்கம்
மண் இல்லாமல் பசுந்தீவன உற்பத்தி
மண் இல்லாமல் பசுந்தீவன உற்பத்தி செய்யும் முறை மற்றும் பயன்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
திரவ நிலை சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ்
திரவ நிலை சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் பற்றிய குறிப்புகள்
நன்மை தரும் பூச்சிகள் உற்பத்தி
தீமை தரும் பூச்சிகளை அழித்து நன்மை தரும் பூச்சிகளை உற்பத்தி செய்யும் முறைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள்
துல்லிய பண்ணையம்
இத்தலைப்பில் துல்லிய பண்ணையம் மற்றும் அது தொடர்பான திட்டங்கள் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top