பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / சிறந்த நடைமுறைகள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சிறந்த நடைமுறைகள்

நீடித்த விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்பிடி, விவசாயம் சார்ந்த நிறுவனங்கள், விரிவாக்க நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் சிறந்த நடைமுறைகளை வழக்கு ஆய்வுகள் வடிவிலும் , நிபுணர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் அனுபவங்கள் வடிவிலும் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன .

பருவநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற பேணுகை வேளாண்மை உத்திகள்
பருவநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற பேணுகை வேளாண்மை உத்திகள் பற்றிய குறிப்புகள்
பச்சைப் பயறை தாக்கும் மஞ்சள் தேமலை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகள்
நடப்பு பருவத்தில் பச்சைப் பயறு செடிகளை பரவலாக மஞ்சள் தேமல் நோய் தாக்கி அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம், வழிமுறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நீர்நிலைகளில் ஆகாயத்தாமரைகளை அழிப்பது எப்படி?
நீர்நிலைகளில் ஆகாயத்தாமரைகளை அழிப்பது பற்றிய குறிப்புகள்
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி
ஏப்ரல் - மே மாதங்களுக்கு ஏற்ற தீவனச் சோளம் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்
கால்நடைகளுக்கான மாற்று உலர்தீவனம் ‘நிலக்கடலை செடி’
கால்நடைகளுக்கான மாற்று உலர்தீவனம் ‘நிலக்கடலை செடி’ பற்றிய குறிப்புகள்
முள்ளங்கி சாகுபடி முறைகள்
முள்ளங்கி சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
காய்கறி பயிர்களில் உயிரியல் நோய் கட்டுப்பாடு
காய்கறி பயிர்களில் உயிரியல் நோய் கட்டுப்பாடு குறித்து இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்த நுண்ணுயிரிகள்
பயிர் நோய்களை கட்டுப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
குழித்தட்டு சிறந்த முறை
குழித்தட்டு சிறந்த முறைகளைப் பற்றிய குறிப்புகள்
வறட்சியில் இருந்து பயிரை காக்கும் வழிகள்
வறட்சியில் இருந்து பயிரை காக்கும் வழிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top