பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொழில்நுட்பங்கள்

வேளாண் சார்ந்த பல வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பல்வேறு பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன.
அறுவடைக்குப்பின் நுட்பங்கள்
அறுவடை பயிர்கள், செயலாக்கம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு தரம் ஆகியவற்றை கையாளுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
அங்கக வேளாண்மை
அங்கக வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள்
சாகுபடி
பல சாகுபடிகளைப் பற்றி இங்கு காணலாம்.
வளம் குன்றா வேளாண்மை
வளம் குன்றா வேளாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு பகிரப்பட்டுள்ளது.
களர் - உவர் நிலங்களிலும் பயிர் செய்யலாம்
களர் - உவர் நிலங்களிலும் பயிர் செய்யலாம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எந்த விவசாயம் தண்ணீரைத் திருடுகிறது?
நமது நாட்டின் வேளாண் இறையாண்மையைக் காக்க உதவும் பல குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
பாரம்பரிய வேளாண்மை
பாரம்பரிய வேளாண்மையைப் பற்றி இங்கே கூறப்பட்டுள்ளது.
பணம் குவிக்கும் மலைவேம்பு
பணம் குவிக்கும் மலைவேம்பு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கை வேளாண்மை
இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top