பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

துவங்கப்பட்ட நியமங்கள் & நடைமுறைகள்

ஏற்றுமதி சார்ந்த உணவு பொருட்களை பின்பற்றி இருக்க வேண்டும் நியமங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகள் பற்றி இந்த பிரிவில் விளக்கப்பட்டுள்ளன

உணவு பாதுகாப்பு தரம் & நெறிமுறைகள்
உணவு மற்றும் விவசாய கழகம் (FAO) சர்வதேச உணவு வர்த்தகத்தில் ஏற்கப்பட்ட உணவு பாதுகாப்பு தரத்தை நிறுவியுள்ளது. இந்த தலைப்பு உணவு பாதுகாப்பு தரம் மற்றும் நெறிமுறைகளின் பல்வேறு கூறுகளை விளக்குகிறது
இந்தியாவில் வேளாண் விளை பொருட்கள் ஏற்றுமதி
இந்தியாவில் வேளாண் விளை பொருட்கள் ஏற்றுமதி தொடர்பான வரலாற்று தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top