பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்

பல்வேறு பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன.

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை
ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன
ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை
பல்வேறு பயிர்களுக்கு ஏற்று பொருத்தமான ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை தொகுப்புகளைப் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள்
விவசாயத்தில் பயிர் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன
விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள்
நல்ல பயிர் உற்பத்திக்கு தொடர்பான உதவிக்குறிப்புகள், கிடைக்ககூடிய வளங்கள் மற்றும் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அளிக்கும் அறிவு ஆதரவுகள் பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்படுகின்றன
பண்ணை இயந்திரவியல்
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய பல்வேறு பண்ணை கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் பற்றியும் மேலும் அவற்றின் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை பற்றியும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
வறட்சி மேலாண்மை
பயிர் உற்பத்தியின் போது வறட்சியை குறைக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய பொதுவான வறட்சி மேலாண்மை மற்றும் அவசர திட்டங்களை பற்றி இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
தோட்டக்கலைப் பயிர் உற்பத்தி சாகுபடி
தோட்டக்கலைப் பயிர்களின் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டிய நடைமுறைகள்
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம்
பாரம்பரிய பயிர் சாகுபடி தொழில் நுட்பம் பற்றிய தகவல்களை இங்கு காணலாம்.
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள்
இயற்கை முறையில் வசம்பு சாகுபடி
இயற்கை முறையில் வசம்பு சாகுபடி
நெவிகடிஒன்
Back to top