பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை

ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை பற்றிய தகவல்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன

வேம்பிலிருந்து பூச்சி விரட்டிகள் தயாரிப்பு
வேம்பிலிருந்து பூச்சி விரட்டிகள் தயாரிப்பு
உளுந்து பயிரில் பூச்சி...
உளுந்து பயிரில் பூச்சி தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வழிகள்
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு
பயறுகளை தாக்கும் கம்பளிபூச்சி கட்டுப்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பயறு வகைப் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள்
பயறு வகைப் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பூச்சிகளால் பரப்பப்படும் பயிர் நோய்களும் அதன் மேலாண்மை முறைகளும்
பூச்சிகளால் பரப்பப்படும் பயிர் நோய்களும் அதன் மேலாண்மை முறைகளும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
பருத்தியில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள்
பருத்தியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தர்பூசணியில் அசுவிணியைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
தர்பூசணியில் அசுவிணியைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்
மலர்பயிர்களில் நூற்புழு நிர்வாகம்
மலர்பயிர்களில் நூற்புழு நிர்வாகம் குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மருந்து பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை
மருந்து பயிர்களில் பூச்சி மேலாண்மை கூறுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பூச்சி மேலாண்மையில் இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகள்
பூச்சி மேலாண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் இனக்கவர்ச்சிப் பொறிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top