பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மூங்கில் சாகுபடி

மூங்கில் சாகுபடி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மூங்கிலுக்கு ஏற்ற மண் வகைகள்
மூங்கிலுக்கு ஏற்ற மண் வகைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவு மூங்கில் - ஓர் அறிமுகம்
உணவு மூங்கில் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கிலில் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மேம்பாடு
மூங்கிலில் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மேம்பாடு குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
விதை நேர்த்தி மற்றும் சேமிப்பு முறைகள்
மூங்கிலில் விதை இனப்பெருக்க முறையில் விதை நேர்த்தி மற்றும் சேமிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கில் கழிகள்
மூங்கில் கழிகளைக் கொண்டு நாற்றுகளை உருவாக்கும் முறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கில் வளர்ப்பில் நுண்ணுயிர் உரங்கள்
மூங்கில் வளர்ப்பில் நுண்ணுயிர் உரங்களின் பயன்பாடு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கிலில் சேதம் விளைவிக்கும் பூச்சிகள்
மூங்கில் சாகுபடியில் சேதம் விளைவிக்கும் பூச்சிகள் பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கிலைத் தாக்கும் நோய்களும் அவற்றின் மேலாண்மை முறைகளும்
மூங்கிலைத் தாக்கும் நோய்களும் அவற்றின் மேலாண்மை முறைகளும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கிலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
மூங்கிலை பதப்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூங்கில்களிலிருந்து கைவினைப் பொருட்கள்
மூங்கில்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் கைவினைப் பொருட்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top