பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பண்ணை இயந்திரவியல்

ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் உருவாக்கிய பல்வேறு பண்ணை கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் பற்றியும் மேலும் அவற்றின் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை பற்றியும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

சொட்டு நீர் பாசனம்
தொழில்நுட்பம், சொட்டு நீர் பாசனத்திற்கான அடிப்படை கூறுகள் , நன்மைகள் மற்றும் தொடர்புடைய வளங்கள் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நாட்டுப்புற பண்ணைக் கருவிகள்
நாட்டுப்புற பண்ணைக் கருவிகள் பற்றிய விவரங்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன
உழவுக் கருவிகள்
உழவுக் கருவிகளின் அமைப்பு மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் பற்றிய விவரம்
களை எடுக்கும் கருவிகள்
களை எடுக்கும் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தானியங்களின் உமியை அகற்றும் கருவி
தானியங்களின் உமியை அகற்றும் கருவி பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அறுவடைக்கு உதவும் இயந்திரங்கள்
பல்வேறு பயிர்களில் அறுவடை செய்ய உதவும் இயந்திரங்களின் சிற்ப்பியல்புகள் குறித்து இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top