பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள் / சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்

பல்வேறு பயிர்களின் சாகுபடி குறிப்புகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன.

நூல்கோல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
நூல்கோல் சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
பன்னீர் திராட்சை சாகுபடி தொழிற்நுட்பம்
பன்னீர் திராட்சை சாகுபடி தொழிற்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கை வழி பூச்சிக் கட்டுபாடு - கலப்பு மற்றும் ஊடுபயிர் சாகுபடி
இயற்கை வழி பூச்சிக் கட்டுபாடு: கலப்பு மற்றும் ஊடுபயிர் சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
செங்காந்தள் நவீன சாகுபடடி தொழில்நுட்பங்கள்
செங்காந்தள் நவீன சாகுபடடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய கட்டுரைகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
மரிக்கொழுந்து சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
மரிக்கொழுந்து சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ரோஸ்மேரி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
ரோஸ்மேரி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பட்டாணி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள்
பட்டாணி சாகுபடி தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நோய்க் கிருமிகளை கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை முறை பயிர் சாகுபடி
நோய்க் கிருமிகளை கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை முறை பயிர் சாகுபடி முறைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடிப்பட்டத்தில் மக்காச்சோள சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்
ஆடிப்பட்டத்தில் மக்காச்சோள சாகுபடி செய்யும் தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top