பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொழில்நுட்பங்கள்

வேளாண் சார்ந்த பல வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம்
எளிதான பயிர் சாகுபடிக்கு விதை உர கட்டு தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் தொழில்நுட்பம்
பட்டுப்புழு வளர்ப்புத் தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சுங்குனியானா சவுக்கு சாகுபடி தொழிற்நுட்பம்
சுங்குனியானா சவுக்கு சாகுபடி தொழிற்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவுப்பூச்சி மேலாண்மை
மாவுப்பூச்சி மேலாண்மை பற்றிய தொகுப்புகளை பற்றி அறிவோம்.
தொழில்நுட்ப தண்ணீர் சுழற்சிப் பண்ணைகள்
தொழில்நுட்ப தண்ணீர் சுழற்சிப் பண்ணைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தேக்கு மரம் வளர்ப்பு தொழிற்நுட்பம்
தேக்கு மரம் வளர்ப்பு தொழிற்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள்
இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயம் தொழிற்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள்
வீரிய ரக காய்கறிப் பயிர்கள் சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயிர் பாதுகாப்பு
பயிர் பாதுகாப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
நாற்றுப் பண்ணை தொழில் நுட்பங்கள்
நாற்றுப் பண்ணை தொழில் நுட்பங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top