பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / தொழில்நுட்பங்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

தொழில்நுட்பங்கள்

வேளாண் சார்ந்த பல வகையான தொழில்நுட்பங்கள் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.

இயற்கை வேளாண்மை
இயற்கை வேளாண்மையில் சாகுபடி பற்றிய தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மானாவாரி சாகுபடிக்கேற்ற மூலிகைப் பயிர்கள்
மானாவாரி சாகுபடிக்கேற்ற மூலிகைப் பயிர்கள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை
மருந்து மற்றும் மணமூட்டும் பயிர்களில் நோய் மேலாண்மை செய்தல் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மூலிகை மற்றும் நறுமணப் பயிர்களை மதிப்புக்கூட்டும் வழிமுறைகள்
மூலிகை மற்றும் நறுமணப் பயிர்களை மதிப்புக்கூட்டும் வழிமுறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சாமை
மானாவாரியில் விளையும் சிறுதானிய பயிரான சாமை பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நீடித்த பசுமைப் புரட்சிக்கான பயிர் இரகங்கள், பண்ணைக் கருவி
நீடித்த பசுமைப் புரட்சிக்கான புதிய பயிர் இரகங்கள், பண்ணைக் கருவிகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊறுகாய்ப்புல் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்பம்
ஊறுகாய்ப்புல் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்பம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள்
சிறுதானிய பயிர்களின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கு உரம் தயாரிப்பு தொழிற்நுட்ப முறைகள்
வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கு உரம் தயாரிக்கும் தொழிற்நுட்ப முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் உயிரித்தொழில்நுட்பம்
வேளாண் உயிரித்தொழில்நுட்பம் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top