பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / வேளாண் காப்பீடு
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

வேளாண் காப்பீடு

விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த நடவடிக்கைகள் அடங்கிய பல்வேறு காப்பீட்டு திட்டங்களையும், அதன் பிரீமியம், பரவல் பகுதி, கூற்று நடைமுறை போன்ற விவரங்களையும் உயர்த்திக்காட்டும்

பயிர் காப்பீடு
இந்திய விவசாய காப்பீட்டு நிறுவனம் மூலம் வழங்கப்படும் காப்பீட்டு தயாரிப்புகளின் இணைப்புகளை வழங்குகிறது.
கால்நடை காப்பீடு
கால்நடை துறை, பால்வள மற்றும் மீன்வளத்துறை, வேளாண் அமைச்சகம் ஆகியோர் வழங்கிய பல்வேறு கூறுகள் மற்றும் கால்நடை காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு தகுதியுள்ள மாவட்டங்கள் பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளன.
Back to top