பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

கோழி வளர்ப்பு

பல்வேறு பறவைகளின் வணிக உற்பத்தி மற்றும் அறிவியல் மேலாண்மை பற்றி இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன

கறிக்கோழிகள்
வர்த்தகரீதியான இனங்கள், அதன் வளர்ப்பு, சுகாதார மேலாண்மை போன்றவை இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
கொல்லைப்புற கோழி வளர்ப்பு
கொல்லைப்புற வளர்ப்புக்கு ஏற்ற பறவைகள் மற்றும் மேலாண்மை நடைமுறைகள் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
காடை - பண்ணைப் பராமரிப்பு
காடை வளர்ப்பு, தீவன மேலாண்மை ஆகியவற்றின் பல்வேறு அமைப்புகள் உட்பட ஜப்பனீஸ் காடை வளர்ப்பு மற்றும் அதன் மேலாண்மை முதலியன பற்றிய தகவல்களை தருகிறது
வான்கோழி வளர்ப்பு
துருக்கி இனங்கள், மேலாண்மை, வளர்ப்பிற்கான அமைப்புகள், சுகாதார மேலாண்மை, தீவன மேலாண்மை ஆகியன விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.
இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பு
இறைச்சிக் கோழி வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்.
முட்டைக் கோழிப் பண்ணை
முட்டைக் கோழிப் பண்ணை பற்றிய தகவல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை
கோழிவளர்ப்புக்கு தேவைப்படும் தீவனங்களில் ஆற்றல் அளிப்பவை பற்றிய குறிப்புகள
கோழி இனங்களின் வகைப்பாடு
கோழி இனங்களின் வகைப்பாடு பற்றிய குறிப்புகள்
நோய்கள்
நோய்களைப் பற்றிய குறிப்புகள்
கோடைக்காலத்தில் இறைச்சிக் கோழிப் பராமரிப்பு
கோடைக்காலத்தில் இறைச்சிக் கோழிப் பராமரிப்பு முறைகள் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top