பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மீன் வளர்ப்பு

உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு, இறால் வளர்ப்பு, முத்து கலாச்சாரம், அலங்கார மீன் உற்பத்தி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள், இயந்திரங்கள் உட்பட மீன் உற்பத்தியின் பல்வேறு அம்சங்கள் இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன

உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு
பொதுவான கெண்டை வளர்ப்பு, நன்னீர் இறால், அலங்கார மீன், செயற்கை முத்து, சிறிய உயிரினங்களின் வணிக உற்பத்தி உட்பட உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியை பற்றியும் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலோர மீன்வளர்ப்பு
இறால் பண்ணை, கடலோர மீன்வளர்ப்பு அதிகாரத்தின் பங்கு மற்றும் அதன் சேவைகள் உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன
மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள்
மீன், இறால் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரித்த பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பல்வேறு பதப்படுத்தும் முறைகள் முதலியன இந்த பகுதியில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு
நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு
உவர்நீர் மீன் வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
கெண்டை மீன் வளர்ப்பு
அதிக லாபம் தரும் கூட்டுக் கெண்டை மீன் வளர்ப்பு.
மீன்வள நலத்திட்டங்கள்
மீன்வள நலத்திட்டங்கள் பற்றிய பட்டியல்
கூட்டின மீன்வளர்ப்பு
கூட்டின மீன்வளர்ப்பு பற்றிய குறிப்புகள்
மீன் வளர்க்க மத்திய அரசு தரும் அருமையான வாய்ப்புகள்
மீன் வளர்க்க மத்திய அரசு தரும் அருமையான வாய்ப்புகள் பற்றின குறிப்புகள்
சிறிய குளத்தில் மீன் வளர்ப்பு
சிறிய குளத்தில் மீன் வளர்ப்பது பற்றிய தகவல்
நெவிகடிஒன்
Back to top