பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு

பொதுவான கெண்டை வளர்ப்பு, நன்னீர் இறால், அலங்கார மீன், செயற்கை முத்து, சிறிய உயிரினங்களின் வணிக உற்பத்தி உட்பட உள்நாட்டு மீன் உற்பத்தியை பற்றியும் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

நன்னீர் இறால் & விரால் வளர்ப்பு
இந்திய ஆற்று இறால் அல்லது நன்னீர் இறால் & விரால் ஆகியவற்றின்அறிவியல் வளர்ப்புடன் சேர்த்து பல்வேறு வளர்ப்பு முறைகளின் பொருளாதாரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இளம் கெண்டை மீன் உற்பத்தி
இருப்பு மற்றும் குளம் மேலாண்மை உட்பட இளம் கெண்டை மீன்களின் வர்த்தக உற்பத்தி பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்
அலங்கார மீன் வளர்ப்பு
தகுந்த அலங்கார மீன்கள் & அவற்றின் வளர்ப்பிற்கான குறிப்புகள் பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
தொடர்புடைய வளங்கள்
மீன் வளர்ப்பு தொடர்புடைய வளங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நன்னீர் முத்து வளர்ப்பு
நன்னீர் நிலையில் முத்து வளர்ப்பு பற்றியும் வணிக உற்பத்தியின் பொருளாதாரம் பற்றியும் இங்கே கூறப்பட்டுள்ளன.
இறால் வளர்ப்பில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள்
இறால் வளர்ப்பில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top