பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள்

மீன், இறால் ஆகியவற்றிலிருந்து தயாரித்த பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் பல்வேறு பதப்படுத்தும் முறைகள் முதலியன இந்த பகுதியில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

மீனிலிருந்து உருவாக்கிய பொருட்கள்
மீன் மற்றும் இறாலிலிருந்து தயாரித்த பல்வேறு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் பற்றி இங்கே விவரித்துள்ளனர்.
மீன் பதப்படுத்தல்
CIFT , கொச்சின் உருவாக்கிய மேம்பட்ட மீன் பதபடுத்தல் முறையை பற்றி இங்கே விளக்கியுள்ளனர்.
மீன் உப பொருட்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதல்
மீன் உப பொருட்கள் மற்றும் மதிப்புக் கூட்டுதல் பற்றிய தகவல்
நெவிகடிஒன்
Back to top