பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

மீன்வள நலத்திட்டங்கள்

மீன்வள நலத்திட்டங்கள் பற்றிய பட்டியல்

பாரம்பரிய மீன்பிடி கலன்களை இயந்திரமாக்கல்
மீனவர்களிடமுள்ள மீன்கலங்களை முறையாக பதிவு செய்திருந்தால் அதனை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு மானியம் பெறலாம். இதன் மூலம் வருமான வாய்ப்பை தொடர்ந்து உயர்த்தி வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
மீன்பிடி கலன்கள் பதிவு மற்றும் மீன்பிடி உரிமம் பெறுதல்
மீன்பிடி கலன்கள் பதிவு மற்றும் மீன்பிடி உரிமம் பெறுதல்
தேசிய கடல் மீனவர் சேமிப்பு மற்றும் நிவாரணத் திட்டம்
தேசிய கடல் மீனவர் சேமிப்பு மற்றும் நிவாரணத் திட்டம் பற்றின தகவல்கள்
நெவிகடிஒன்
Back to top