பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்

விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த துறைகள் தொடர்பான பல்வேறு வலைத்தளங்கள் மற்றும் இணையதளங்களின் இணைப்புகளை வழங்குகிறது

பயனுள்ள இணையதளங்கள்
வேளாண்மை சார்ந்த பயனுள்ள இணையதளங்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
பயனுள்ள தகவல்கள்
வேளாண்மை சார்ந்த பயனுள்ள தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் காலநிலை மண்டலம் மற்றும் முக்கிய வேளாண் சூழலியல் நிலவரங்கள்
வேளாண் காலநிலை மண்டலம்மற்றும் முக்கிய வேளாண்சூழலியல் நிலவரங்கள்
மாவட்ட வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களின் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்
நமது விவசாய மற்றும் கால்நடைகள் வளர்க்கும் நண்பர்களுக்காக மாவட்ட வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களின் முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு மாவட்ட கால்நடை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்கள்
தமிழ்நாடு மாவட்ட கால்நடை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையங்களின் தொலைபேசி எண்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
காணாமல் போகும் இந்திய விவசாயிகள்
இந்திய விவசாயிகளின் இன்றைய நிலைப் பற்றிய தகவல்
மாடித்தோட்ட பூச்சித் தாக்குதலை சமாளிப்பது எப்படி?
மாடித்தோட்ட பூச்சித் தாக்குதலை சமாளிப்பதற்கான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை
தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய இயற்கை வேளாண்மை பற்றிய கட்டுரை.
மண்புழுவே உண்மையான உழவன்
மண்புழு பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீணாக்கப்படும் உணவும், உணவு பற்றாக்குறையும்
வீணாக்க படும் உணவினால் ஏற்படும் உணவு பற்றாக்குறை பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top