பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

முகப்பு பக்கம் / வேளாண்மை / பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்
பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: திருத்தம் செய்யலாம்

பயனுள்ள இணையதளங்கள் மற்றும் தகவல்கள்

விவசாயம் மற்றும் அது சார்ந்த துறைகள் தொடர்பான பல்வேறு வலைத்தளங்கள் மற்றும் இணையதளங்களின் இணைப்புகளை வழங்குகிறது

வேளாண்மையும் விவசாயிகளின் நல்வாழ்வும்
வேளாண்மையும் விவசாயிகளின் நல்வாழ்வும் பற்றிய கட்டுரை இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
மரபணு மாற்று பயிர்களும் சட்ட நடைமுறைகளும்
மரபணு மாற்று பயிர்களும் சட்ட நடைமுறைகளும் பற்றிய தகவல்களை காண்போம்.
வேளாண்மைக்கு பயன்படும் தொழிற்சாலைக்கழிவு நீர்
வேளாண்மைக்கு பயன்படும் தொழிற்சாலைக்கழிவு நீர் பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தியாவில் வேளாண் அறிவியல் - முயற்சிகள் மற்றும் சமூக பங்களிப்பு
இந்தியாவில் வேளாண் அறிவியல் - முயற்சிகள் மற்றும் சமூக பங்களிப்பு பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மண் வள மேலாண்மை
மண் வளத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் மண் பரிசோதனை குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இராகி இரங்கங்களும் வளர்ப்பும்
அதிக விளைச்சல் தரும் இராகி இரங்கங்களும், வளர்ப்பும் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
காய்கறி பயிர்களில் நுண்ணூட்ட மேலாண்மை
காய்கறி பயிர்களில் நுண்ணூட்ட மேலாண்மை பற்றி இங்கே காண்போம்.
பூச்சி, நோய் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
பூச்சி, நோய் கண்காணிப்பு, கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பற்றி காண்போம்.
சூரியகாந்தியில் புகையிலைப் புழு கட்டுப்பாடு
சூரியகாந்தி பயிரில் தலைத்துளைப்பான், புகையிலைப் புழு கட்டுப்பாடு முறைகளைப் பற்றி காண்போம்.
இந்திய வேளாண்மையின் வரலாறு மற்றும் எழுச்சி
இந்திய வேளாண்மையின் வரலாறு மற்றும் எழுச்சி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top