பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

கரும்பு சாகுபடி

கரும்பு சாகுபடி முறைகளை பற்றிய குறிப்புகள்

கரும்பில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை
கரும்பில் நுண்ணூட்டச் சத்து மேலாண்மை பற்றிய தகவல்.
கரும்பு சாகுபடி நிலம் தயார் செய்யும் முறைகள்
கரும்பு சாகுபடி நிலம் தயார் செய்யும் முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்
நீடித்த நிலைத்த கரும்பு சாகுபடியில் கணு எடுக்கும் கருவி
நீடித்த நிலைத்த கரும்பு சாகுபடியில் கணு எடுக்கும் கருவி பற்றிய தகவல்.
கரும்பு – நிழல்வலைக் கூடத்தில் நாற்றங்கால்
கரும்பு – நிழல்வலைக் கூடத்தில் நாற்றங்கால் நடவு செய்தல் பற்றிய தகவல்.
த.வே.ப.க. கரும்பு சி7
அதிக மகசூல் மற்றும் அதிக சர்க்கரை சத்து கொண்ட புதிய கரும்பு இரகம் பற்றிய தகவல்.
கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை
கரும்பில் இயற்கை பூச்சி மேலாண்மை முறைகளை பற்றின தகவலுக்கு இங்கே காணவும்
கட்டைக் கரும்புப் பயிர் மேலாண்மை
கட்டைக் கரும்புப் பயிர் மேலாண்மை பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
செம்மை கரும்பு சாகுபடி
செம்மை கரும்பு சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
கரும்பு நடவிற்க்கான தொழில்நுட்பம்
கரும்பு உற்பத்தியில் மேற்கொள்ளும் நடைமுறைகள் மற்றும் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களின் தொகுப்புகள் தரப்பட்டுள்ளன
கரும்பு சாகுபடியில் இயற்கை முறை புழுக்கட்டுப்பாடு
கரும்பு சாகுபடியில் இயற்கை முறை புழுக்கட்டுப்பாடு செய்தல் பற்றி இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top