பொருளடக்கத்திற்கு தாண்டவும் | Skip to navigation

Vikaspedia

பகிருங்கள்
கருத்துக்கள்
  • நிலை: கருத்து ஆய்வில் உள்ளது

சிறுதானியங்கள்

சிறுதானிய பயிர்களின் சாகுபடி குறித்த தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கேழ்வரகு
கேழ்வரகு சாகுபடி தொடர்பான தகவல்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
சாமை சாகுபடி குறிப்புகள்
சாமை சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
கம்பு பயிர் சாகுபடி
கம்பு பயிர் சாகுபடி தொழில்நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தினை சாகுபடி தொழில்நுட்பம்
லாபம் தரும் தினை சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள்.
குதிரை வாலி சாகுபடி
வறட்சிக்கு தாக்கு பிடிக்கும் குதிரை வாலி சாகுபடி பற்றின ஒரு பார்வை.
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை
கோ-3 வரகு பயிரிடும் முறை பற்றிய குறிப்புகள்
கோ (சியு) 9 கம்பு & கோ (தி) 7 தினை
மாறிவரும் சூழலுக்கேற்ற வரப்பிரசாதம் கம்பு & தினை சாகுபடி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறுதானியம் - பொதுவான குறிப்புகள்
சிறுதானியம் சாகுபடி பற்றிய பொதுவான குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு
சிறுதானியங்களில் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு பற்றி இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
மக்காச்சோளம் மற்றும் சோளம்
மக்காச்சோளம் மற்றும் சோளம் சாகுபடி குறிப்புகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நெவிகடிஒன்
Back to top