অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

பூச்சி மற்றும் நோய்கள்

பூச்சி மற்றும் நோய்கள்

நூற்புழுக்கள்

இலகுவான மண்ணில் தானிய நூற்புழுக்கள் பெரும் பிரச்சனையாகவும் வறட்சியான வருடங்களில் அதிகமாகவும் உள்ளன. ஆரம்ப காலத்தில் பயிர் வளர்ச்சி குன்றி ஆங்காங்கே தூர்கள் குறைந்து திட்டுகளாக வெளிர் பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும். தொடர்ந்து அதே வயலில் நீர் கட்டாமல் நேரடி புழுதி விதைக்கும் போது இப்பிரச்சினை தீவிரமடையும். நூற்புழுக்கள் தாக்கம் தென்படும் வயல்களில் புழுதி நெல் விதைப்பை தவிர்க்கலாம்.

1. காவிரிப் பாசனப் பகுதியில் புழுதி விதைப்புக்கேற்ற இரகங்கள்

இரகம்

கால அளவு

(நாள்)

சாத்திய விளைச்சல்

(டன்/எக்டர்)

தொண்டைக் கதிர்களுக்கான

நாள்

சூழ்நிலை

இயல்பான

குறுவை

கோ - 47

105

5.0

75-80

இறவை

கோ – 51

105

5.2

75-80

இறவை

ஆடுதுறை-36

110

4.4

75-80

இறவை

ஆடுதுறை-37

110

4.5

85-90

இறவை

ஆடுதுறை-43

105-110

5.5

80-85

இறவை

ஆடுதுறை-45

105-110

5.7

80-85

இறவை

சம்பா

ஆடுதுறை-38

125-135

5.4

120-125

இறவை

ஆடுதுறை-46

125-135

4.5

120-125

இறவை

ஆடுதுறை-50

150

5.3

125-130

இறவை

சி.ஆர் - 1009

160

7.0

120-125

இறவை

கலப்பினம்

இலைப் புள்ளி நோய்

கோ.ஆர்.எச்.-3

110

6.0

85-90

இறவை

2. காவிரிப் பாசனப் பகுதியில் பொதுவாக காணப்படும் களைகள்

புல்

அகன்ற இலை

புல் போன்ற தாவரம்

தாவரப் பெயர்

உள்ளூர் பெயர்

தாவரப் பெயர்

உள்ளூர் பெயர்

தாவரப் பெயர்

உள்ளூர் பெயர்

ஸைநோடோன் டேக்டிலோன்

அருகம்புல்

இக்ளிப்டா- ப்ரோஸ்ட்ரேட்டா

கரிசலாங்

கண்ணி

சைப்ரஸ் இர்ரியா

கோரை

 

இச்சினோசோலோ கோலேனா

குதிரைவாலி

குரோட்டோன்ஸ்- ஸ்பார்சிஃப்ளோர்

இரயில் பூண்டு

சைப்ரஸ்

ரோட்டான்டஸ்

 

கோரை

 

இச்சி-காலி

குதிரைவாலி

கோம்லோலினா- பெங்காலென்ஸிஸ்

ஆடுதின்னா

தலை

 

சைப்ரஸ் டிஃப்பார்மிஸ்

 

கோரை

 

இலுசினேஇன்டிகா

அம்மானியா

பேஸிஃபெரா

நீர் மேல் நெருப்பு

 

டேக்டிலோக்டினியம்

- அஜிப்டியம்

நண்டு புல்

அஸ்டர்கெந்தா லாங்கிஃபோலியா

நீர் முள்ளி

 

பேனிகம்ெ ரப்பன்ஸ்

இஞ்சி புல்

சென்டல்லா

ஆஸியாடிக்கா

வல்லாரை

 

மார்ஸிலா

குவர்ட்டிரிஃ போலியா

ஆலக்கொடி

 

மோனோசோரியா வேஹினாலிஸ்

நீர்த் தாமரை

 

லிப்பா நோடிஃப்ளோரா

பொடுதழை

 

3. காவிரிப் பாசனப் பகுதியில் புழுதி விதைப்பில் களையைக் கட்டுப்படுத்த தேர் திறனற்ற மற்றும் முன் முளைப்பு களைக் கொல்லிகள்

களைக்

கொல்லி

வணிகப் பெயர்

அடர்த்தி (கிராம்./எக்டர்- தீவிர நச்சு)

அளவு

(எக்டருக்கு கிராம் அல்லது மிலி)

பயன்படுத்தும் நேரம் (விதைத்தபின்)

பலம்

பலவீனம்

தேர் திறனற்ற களைக் கொல்லிகள்

கிளைபாசெட்

Roundup

ரவுண்டப்

1000

2500 மிலி

விதைப்பிற்கு

முன்

அனைத்து களைகளையும் திறம்பட கட்டுப்படுத்தக் கூடியது

பாராகுவாட்

கிராமாக்ஸோன்

500

2000 மிலி

 

 

விதைப்பிற்கு

முன்

பல்லாண்டு களைகளில் பலவீனம்

முன் முனைப்பு களைக் கொல்லிகள்

பென்ட்டி

ஸ்டோம்ப்க்ஸ்ரா

1000

3300 மிலி

1-3

 

சில பரந்த

இலை...

மற்றும்

புல்

போன்ற

ஆண்டு தாவரம்

செயல்பட போதிய ஈரப்பதம் வேண்டும்

மெத்தலின்

 

 

2580 மிலி

 

ஆக்ஸாடயாஜில்

டாப் ஸ்டார்

90

112.5 கி

1-3

பெரும்பாலான புற்கள், சில

பரந்த

இலை. மற்றும்

புல்

போன்ற

ஆண்டு தாவரம்

செயல்பட போதிய ஈரப்பதம் வேண்டும்

பைரோசல்ஃப் யூரான் ஈதைல்

சாத்தி

20

200 கி

1-3

பெரும்பாலான புற்கள்,

சில பரந்த

இலை.

மற்றும்

புல்

போன்ற

ஆண்டு

தாவரம் மீதமுள்ள

வைகளை கட்டுப்படுத்தக் கூடியது.

செயல்பட போதிய ஈரப்பதம் வேண்டும்

4. காவிரிப் பாசனப் பகுதியில் புழுதி விதைப்பில் களைகளை கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய பின் முளைப்பு களைக் கொல்லிகள்

களைக்கொல்லி

(தீவிர நச்சு)

பொருளின் வணிகப் பெயர்

அடர்த்தி

(கிராம்/ எக்டர்- தீவிர நச்சு)

அளவு. (எக்ட ருக்கு கிராம் அல்லது மிலி)

பயன்ப டுத்தும் காலம்  (விதைத்த பின்)

பலம்

பலவீனம்

பின் முளைப்பு களைக் கொல்லிகள்

பிஸ்பைரி பாக்சோடியம்

நாமினி கோல்டு/ மேச்சோ / டாடா /டாரக் (அடோரா

மேச்சோ

 

 

 

25

250 மிலி

15-25

பெரும்பாலான புற்கள், சில பரந்த இலை. மற்றும் புல், போன்ற ஆண்டு தாவரம் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. குதிரைவாலிக்கு உகந்தது

 

 

குதிரை வாலி, நண்டு புல்

இலுசிேன இன்டிகா இனங்கள் தவிர மற்ற புற்களில் குறைவாக செயல்படக் கூடியது.

அஸிம் சல்பியூரான்

செக்மெண்ட்

17.5-35

35-70 கி

. 15-20

பெரும்பாலான புற்கள், சில பரந்த இலை. மற்றும் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. புல், கோரைகளுக்கு உகந்தது

குதிரைவாலியை குறைவாகவே கட்டுப்படுத்தும்

 

2,4 டி சோடியம் உப்பு

பெர்னாக் ஸோன்

 

1,200

1500 மிலி

15-25

பரந்த இலை களைகளை கட்டுப்படுத்தக் கூடியது

ஒரே வகையான களைகளை மட்டும் சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தக் கூடியது.

குளோரிமியூரான்+ மெட்சல்ப்யூரான்

அல்மிக்ஸ்

4 (2 + 2)

20 கி

15-25

பரந்த இலை களைகள், ஓராண்டு புல் தாவரங்களை கட்டுப்படுத்தக் கூடியது

புல் வகை களைகளை. கட்டுப்படுத்தாது கோரைகளை குறைவாகவே கட்டுப்படுத்தும்

பிஸ்பைரி பாக்சோடியம் + அஸிம் சல்பியூரான்

 

 

25 + 17.5

250 மிலி

+35 கிராம்

 

 

15-25

பரந்த அளவில் புற்கள், சில பரந்த இலை. மற்றும் புல் போன்ற ஆண்டு தாவரம் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது கோரைக்கு உகந்தது

 

குதிரை வாலி இனங்களைத் தவிர மற்ற புற்களில் குறைவாக செயல்படக் கூடியது

 

பிஸ்பைரி பாக்சோடியம்

+பைரோசோ

சல்பியூரான்

 

 

 

 

25 + 25

250 மிலி

+250 கிராம்

 

 

15-20

பெரும்பாலான புற்கள், சில பரந்த இலை. மற்றும் புல் போன்ற ஆண்டு தாவரம் கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. கோரைக்கு உகந்தது

 

குதிரை வாலி இனங்களைத் தவிர மற்ற புற்களில் குறைவாக செயல்படக் கூடியது

 

5. நெல்லில் பொதுவாக தோன்றும் பூச்சிகள் மற்றும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் இரசாயனங்கள்

பூச்சியின் பெயர்

காலம் / தாக்கும் பருவம்

பொருளின் இரசாயனப் பெயரும் அளவும் (எக்டருக்கு - கிலோ,

கிராம் அல்லது மிலி)

பூச்சிகள்

தண்டு துளைப்பான்

ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை

கார்டாப் கைடிரோகுளோரைடு 4 கிராம் (15 கிலோ), மோனோகுரோட்டோபாஸ் 36 எஸ் எல் (1000 மிலி), குளோர்பைரிபாஸ் 20 இசி (2000 மிலி)

இலை சுருட்டுப் புழு

 

ஆகஸ்ட் முதல்

அக்டோபர் வரை

மோனோகுரோட்டோபாஸ் 36 எஸ் எல் (500 மிலி), குளோர்பைரிபாஸ் 20 இசி (1000 மிலி)

நோய்கள்

இலைப் புள்ளி நோய்

தூர் கட்டும் பருவம் முதல் பூக்கும் பருவம் வரை

சினேப் (1-1.25 கிலோ)

பாக்டீரியா இலைச் கருகள் நோய்

நடவு செய்த உடன்

காப்பர் ஆக்ஸி குளோரைடு

குலை நோய்

அதிக தூர் கட்டும் பருவம்

கார்பென்டாசிம் 50 டபுள்யூ பி (500 கிராம்), டரைக்ளோசோன் 75 டபுள்யூ பி (300 கிராம்)

கதிர் உறை அழுகல் நோய்

கண்ணாடி இலைப் பருவம்

 

கார்பென்டாசிம் 50 டபுள்யூ பி (250 கிராம்),

மெட்டோமினோஸ்ட்ரோபின் (500 மிலி), மானோஸெப் (1000 கிராம்)

நெற்பழ நோய்

பூக்கும் பருவம், அதிக பனி நேரம், ஜனவரி

புரபிகனோஸோல் 25 இசி (500 மிலி), காப்பர் ஆக்ஸி

குளோரைடு 50 டபுள்யூ பி (1250 கிராம்),

*தண்ணீர் தேங்கி நிறைவுற்ற நலையில் இதனை 5 லிட்டர் தண்ணீரில் கரைத்து பின்னர் அதனை 50 கிலோ மணலுடன் கலந்து சீராக தூவவும்.

பங்களிப்பாளர்கள்

சுதிர் யாதவ்

சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், பிலிப்பைன்ஸ்

ஆர். கணேசமூர்த்தி

தெற்காசிய நாடுகளுக்கான தீவிர தானிய முனைப்பு திட்டம் (சிசா) - சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், தஞ்சாவூர்

எலிசபெத் ஹும்ப்ரேஸ்

சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், பிலிப்பைன்ஸ்

இரா.இராஜேந்திரன்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தமிழ்நாடு

வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், ஆடுதுறை

வெ.ரவி

மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம். தஞ்சாவூர்

ஃப்ராங்க் முஸ்ஸிஜிங்க்

சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், பிலிப்பைன்ஸ்

வீரேந்திரகுமார்

சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

பகிரத் சிங் சாகன்

சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் , பிலிப்பைன்ஸ்

டி.ரமேஷ்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம், தமிழ்நாடு

வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், ஆடுதுறை

பி.ஆர்.கம்போஜ்

சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

மகேஸ் கதாலா

சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

ஆர்.கே.மாலிக்

தெற்காசிய நாடுகளுக்கான தீவிர தானிய முனைப்பு திட்டம் (சிசா) - சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

எம்.எல்.ஜாட்

சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

ஆண்ட்ரூ

ஜே. மேக்டொனால்ட்

சர்வதேச சோளம் மற்றும் கோதுமை முன்னேற்ற மையம்

 

ஒப்புகை

தலையங்க உதவி செய்த பில் ஹார்டி மற்றும் அட்டை வடிவமைத்து பிரசுரிக்க உதவிகள் செய்த பூர்ணிமா ரவிசங்கர் ஆகியோருக்கு நன்றி.

மேலும் விபரங்கள் மற்றும் கேள்விகளுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

முனைவர் இரா.இராஜேந்திரன்

இயக்குனர் (பொ)

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆடுதுறை

அலைபேசி : 919443421207

மின் அஞ்சல் : rajendrankmu@yahoo.co.in

முனைவர் வெ.ரவி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம்

தஞ்சாவூர் - 613501

அலைபேசி : 919443141045

மின் அஞ்சல் : ravitnjagri@gmail.com

திரு. ஆர்.கணேசமூர்த்தி

உழவியல் விரிவாக்க வல்லுநர்,

தெற்காசிய நாடுகளுக்கான தீவிர தானிய முனைப்பு திட்டம், சர்வதேச நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம்

மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை ஆராய்ச்சி நிலையம் தஞ்சாவூர் - 613501

அலைபேசி : 919585504667

மின் அஞ்சல் : r.ganeshamoorthy@irri.org

மேலும் தகவல்களுக்கு

நிலச்சமன்படுத்துதல், பண்படுத்துதல், தெளிப்பான்கள் மற்றும் தெளிப்பு உத்திகள், பூச்சி மேலாண்மை, உரமேலாண்மை போன்ற பல தலைப்புகளில் அதிக தகவல்களை பெற கீழ்கண்ட இணைய தளங்களில் இணைப்பை ஏற்படுத்தலாம்.

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/direct-seeding.html

WWW.knowledgebank.irri.org/csisa/en/tamil-nadu-Csisa-hub.html

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/gazipur-csisa-hub/itemlist/category/71-direct-seeded-rice.html

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/land-leveling-and-bunds/item/16laser-land-leveling.html

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/home/item/152-sprayers-andspray-techniques-manual.html

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/disease-management-a-weeds/item/30-mechanical-weed-control.html

www.knowledgebank.irri.org/csisa/en/disease-management-a-weeds/item/28-main-weeds-of-rice-in-asia.html

குமார், லதா ஜே.கே. 2011. நேரடி நெல் விதைப்பு : சமீபத்திய வளர்ச்சி மற்றும் எதிர்கால ஆராய்ச்சி தேவை

TNAU SSNM portal at http://agritech.tnau.ac.in/agriculture/agri nutrientmgt rice.html

The DSR Series available in English and local languages:

Volume 1: Guidelines for Dry Seeded Rice (DSR) in the Eastern Gangetic Plains of India

Volume 2: Guidelines for Dry Seeded Aman Rice (DSR) in Bangladesh Volume 3: Guidelines for Dry Seeded Rice (DSR) in the Terai and Mid Hills of Nepal

Volume 4: Guidelines for Dry Seeded Rice (DSR) in the Cauvery Delta Zone, Tamil Nadu, India,

www.knowledgebank.irri.org

ஆதாரம் : விவசாய அபிவிருத்திக்கான சர்வதேச வேளாண் நிதிக்கான வளர்ச்சித் திட்டம் (IFAD) “வளங்களை சேமிக்கும் தொழில்நுட்பம்" திட்டம் (IFAD மானியம் எண் C - ECG-46-IRRI, துணை திட்டம் 2) மற்றும் தெற்காசியாவிற்கான தானிய திட்ட துவக்கத்தின் (CSISA) பதிப்பு.© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate